Mini Utstickare

Med ejektorns hjälp matas marsipan/sockermassa/småkaksdeg snabbt och enkelt ut från verktyget.
Sortera: